Корпоративна звітність ПрАТ Київський КПК.

ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» є відповідальною та відкритою компанією. Діяльність підприємства здійснюється за чинним законодавством і діловою етикою, й одним з ключових її аспектів є публічність.
Тут ви можете знайти ключові фінансові та операційні показники ККПК, його результати та звіти за різні періоди діяльності.


“Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” про дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради Деяна Ніколіча”

Відомості про зміну в складі посадових осіб Відомості про зміну в складі посадових осіб з електронною печаткою Відомості про зміну в складі посадових осіб з в машиночитальному форматі Відомості про зміну в складі посадових осіб з в машиночитальному форматі з електронною печаткою

Відомості про зміну в складі посадових осіб ПрАТ “Київський КПК”

Згідно з Рішенням Єдиного Акціонера ПрАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” від 06.07.2022 р. обрано новий склад Наглядової ради товариства.

Відомості про зміну в складі посадових осіб Відомості про зміну в складі посадових осіб з електронною печаткою Відомості про зміну в складі посадових осіб з в машиночитальному форматі Відомості про зміну в складі посадових осіб з в машиночитальному форматі з електронною печаткою

Відомості про зміну в складі посадових осіб ПрАТ “Київський КПК

Згідно з Рішенням Єдиного Акціонера ПрАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” від 09.06.2022 р. обрано новий склад Наглядової ради товариства.

Відомості про зміну в складі посадових осіб Відомості про зміну в складі посадових осіб з електронною печаткою Відомості про зміну в складі посадових осіб з в машиночитальному форматі Відомості про зміну в складі посадових осіб з в машиночитальному форматі з електронною печаткою

Проміжна інформація ПрАТ Київський КПК за 4 квартал 2021 року (відкрити)

файл з ел.печаткою повідомлення xml повідомлення xml з ел.печаткою

20.10.2021

Проміжна інформація ПрАТ Київський КПК за 3 квартал 2021 року (відкрити)

файл з ел.печаткою повідомлення xml повідомлення xml з ел.печаткою